Rabu, 17 Oktober 2012

Kaulinan

Ini gambarnya:

Bebentengan:

http://www.disparbud.jabarprov.go.id/wisata/fimages/Bebentengan.jpg

Beklen

Boyboyan


CongklakCacaburange

http://multiply.com/mu/liasaja/image/16/photos/34/500x500/24/Picture-192.jpg?et=QQah4geTtJO%2CKi5Pv69Hzw&nmid=114697389


Dam DamanEmpet EmpetanGalah Asin


http://mydol.files.wordpress.com/2010/06/clip_image002.jpg


Gatrik


Jajangkungan/egrang
Udahdeh segitu aja sebenernya masih banyak,tp bisa yaa searching hehehehe bye.

Kaulinan Barudak Sunda

KAULINAN

1. anjang-anjangan
kaulinan nu niru-niru jelema nu geus rumah tangga, aya bapa, ibu, anak, tatangga, warung, pasar, jsb. Biasana dilakukeun ku barudak awéwé, tapi saupama aya budak lalaki sok pirajeunan dijadikeun bapa.

2. bébénténgan
kaulinan anu dipetakeun ku cara silihbeunangkeun (ditoél) bari ngajaga bénténg anu dijaga ku batu, talawéngkar, jsb.

3. béklen
kaulinan anu maké bal béklén jeung sawatara kewuk. Biasana dilakukeun di jero imah atawa téras.

4. boy-boyan
kaulinan anu maké bal saukuran bal ténis pikeun malédog

5. talawéngkar
nu ditumpukkeun. Upama keuna, anu jadi ucing kudu ngaberik terus malédogkeun bal ka nu malédog tumpukan talawéngkar bieu. Kitu terus nepikeun kabéh pamaén keuna kabalédog.

6. congklak
kaulinan maké papan kai dieusi kewuk.

7. cacaburangé
kaulinan di jero imah bari kakawihan. Aya nu jadi ucing nu kudu neguh barang anu dikeupeul ku batur. Upamana nu ngeupeul éta batuna kateguh, gantian jadi ucing.

8. cingciripit
kaulinan bari kakawihan.

 9. damdaman
kaulinan anu maké mikir lantaran butuh stratégi sangkan buah dam urang teu béak dihakan ku buah dam batur anu jadi lawan urang.

10. endog-endogan
kaulinan maké leungeun bari kakawihan. Leungeun ditumpuk bari meureup nyarupa endog, terus gogoléangan atawa endogna peupeus nuturkeun kawih.

11. empét-empétan
kaulinan mangsa sawah dibuat ku cara niupan tarompét tina jarami.

12. éncrak
kaulinan anu biasana maké sarupaning sisikian (siki asem, siki tanjung, jsb.)

13. éngklé
kaulinan ku cara éngklé-éngkléan bari suku nu teu napak kana taneuh mawa batu. Nalika nepi kana kalang anu jadi bates, batu éta kudu ditajongkeun kana batu séjén anu ditangtungkeun

14. galah asin
kaulinan maké kalang di taneuh buruan ku cara lumpat ti hiji kalang ka kalang lain terus balik deui. Salila bulak-balik, teu meunang katoél atawa beunang ku nu ngajaga kalang. Dipaénkeun baladan.

15. gatrik
kaulinan maké awi bébékan anu kudu dibetrikkeun pajauh-jauh ku jalan diteunggeul ku paneunggeul tina awi ogé.

16. gugunungan
kaulinan paluhur-luhur nyieun gugunungan tina taneuh, biasana taneuh ngebul.

17. hahayaman
kaulinan lobaaneun anu salah saurangna jadi hayam, saurang nu lain jadi careuhna. Hayam diudag-udag careuh bari lulumpatan sanajan teu laluasa lantaran dihalang-halang nu séjén anu jadi pager.

18. jajangkungan
kaulinan leumpang maké awi dua anu aya panincakan. Disebut ogé égrang

19. luncat tali
kaulitan ngaluncatan tali anu dicekelan ku duaan. Talina saeutik-saeutik diluhurkeun.

20. oray-orayan
kaulinan lobaaneun bari kakawihan, pacekel-cekel taktak, jeung ngantay maju siga oray luar-léor.

21. paciwit-ciwit lutung
kaulinan bari kakawihan jeung paciwit-ciwit leungeun nuturkeun paréntah kawih

 22. pérépét jéngkol
kaulinan bari kakawihan jeung nyangkedkeun unggal suku sabeulah, terus puputeran teu meunang leupas.

23. pelak cau
kaulinan nangkeup tihang imah ku sababaraha urang pauntuy-untuy. Aya hiji nu kudu nyobaan ngabetot budak ti nu pangtukangna sina leupas.

24. sérmen
kaulinan peperangan pabalad-balad bari maké pedang anu dijieun biasana tina awi. Saurang dianggap paéh upama sukuna ti tuur ka handap katoél ku pedang musuhna. Kitu saterusna nepikeun kabéh musuh paéh.

25. sondah
kaulinan ku cara éngklé-éngkléan make ngaliwatan kalang kotak-kotak. Aya kotak anu ditandaan ku kojo (tina batu) anu teu meunang ditincak.

26. sorodot gaplok
ampir sarua jeung éngklé, ngan batuna dibawa ku suku bari leumpang gancang terus sarua ditajongkeun kana batu séjén anu ditangtungkeun

27. ucing-ucingan
kaulinan lulumpatan jeung nyingcétan lantaran diudag jeung rék ditoél ku nu jadi ucing.

28. ucing sumput
kaulinan néangan batur nu nyumput upama saurang jadi ucing. Biasana ucing ngitung heula méré waktu batur nyumput saacan kudu néangan kabéhanana. Aya rupa-rupa aturan.


sumber:  http://babadsunda.blogspot.com

Sabtu, 15 September 2012

Alison Harvard

Alison Harvard itu kontestan america's next top model 12, terus dia ikutan lagi america's top model: all star 17. menurut aku dia tuh orang yang cukup unik,dia suka darah, matanya bulet banget dan emang kepribadian nya juga unik.... entah kenapa aku suka alison.. mungkin karna dia cantik juga kali yaaa. sekarang dia uadah jadi model...............


Mata Alison yang unik

http://themindofdre.com/storage/allison-harvard-underwater-.jpg?__SQUARESPACE_CACHEVERSION=1338209672271 

cantik yaampunn......
 

ini waktu dia di america's next top model 12udah dehyaa segitu ajaa wkwkwkwk........ garing? biarin -_- goodbye.. muach! :*Tavi Gevinson

ok dia itu fashion blogger amerika..... dulu tuh dia cuman blogger doang.. sekarang dia udh sukses banget
padahal umur dia baru 16tahun.... nih blognya http://www.thestylerookie.com/

sebenernya akutuh bukan orang yang suka menerapkan fashion..tp gatau kenapa aku suka sm orang orang fashion... hahahaha

Tavi Gevinson


 

nih... tavi gevinson keren banget

 

Udah dehya segitu ajaa.................... wakakakaka thanks's :*

Jumat, 31 Agustus 2012

Kamis, 30 Agustus 2012

ok

Ok,gue sebenernya gangerti,dan memamg gabanyak org yang ngerti blog(sotau),tp gua coba deh ya mempelajaari blog ini --"